Kính gửi: Ban lãnh đạo các Công ty, Tổ chức và Trường Đại học/ Cao đẳng

Từ năm 2007 đến nay, Văn phòng (VP) IAESTE Việt Nam tại Đại Học Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 300 sinh viên quốc tế đến thực tập tại Việt Nam. Những sinh viên này đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra một môi trường làm việc quốc tế; đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp trong công việc chuyên môn; đồng thời giúp nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ và tăng cường sự hợp tác quốc tế tại các cơ quan. VP đang rất nỗ lực để tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế hơn để thỏa mãn nhu cầu tiếp nhận sinh viên quốc tế của các các cơ quan.

Do vậy, VP kính đề nghị Ban lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo các bộ phận chuyên môn để thảo luận về nhu cầu tiếp nhận sinh viên thực tập quốc tế trong năm 2017 và gửi đăng kí tiếp nhận đến VP. Chúng tôi gửi kèm theo công văn này bản giới thiệu về VP; mẫu đơn đăng kí tiếp nhận sinh viên quốc tế; và công văn về Cam kết/ nghĩa vụ của các cơ quan tiếp nhận sinh viên quốc tế đến thực tập theo Chương trình IAESTE.

Rất mong các cơ quan có nhu cầu tiếp nhận sinh viên quốc tế gửi Đơn đăng kí tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp theo mẫu đính kèm trước ngày 15/01/2018. VP sẽ tiến hành tổng hợp đăng ký và đi đàm phán với các nước tại Hội nghị IAESTE thường niên của 87 Quốc gia thành viên IAESTE tại Berlin, Đức vào cuối tháng 01/2018.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Điều phối viên Văn phòng IAESTE Việt Nam: Ms. Bùi Thanh Hương. SĐT: 01672697 319, Website: iaestevietnam.org, Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org.

Trân trọng cảm ơn./.

THƯ KÍ QUỐC GIA

PGS.TS. HOÀNG VĂN PHỤ

Chúng tôi đính kèm tệp sau :

43. CV. IAESTE. Nhận SV Quốc tế. 2018

44. CV. IAESTE. Chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên quốc tế

45. CV. IAESTE. Cam kết của Employers

46. CV. Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho SV IAESTE_Đơn ĐK Nhận SV _ Employers _ 2018