IAESTE A.s.b.l là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ phục vụ 4.000 sinh viên, 3000 nhà tuyển dụng và 1000 tổ chức học thuật (viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng) thông qua các chương trình thực tập nghề nghiệp ở nước ngoài, các chương trình xã hội và liên văn hoá, các mạng lưới quốc tế và các hoạt động xây dựng thương hiệu và nghề nghiệp khác tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

IAESTE có quan hệ hợp tác với các tổ chức: Uited Nation (Liên hợp quốc), Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông lương), EU (Liên minh châu Âu), UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc).

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho các Nhà tuyển dụng (NTD) các sinh viên chất lượng cao, được đào tạo chuyên nghiệp, có năng lực ngoại ngoại ngữ/ chuyên môn tốt; cũng như cung cấp cho những người trẻ tuổi những chương trình thực tập trên khắp thế giới để thay đổi cuộc đời của họ, cũng như thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Sau Thế Chiến II, một tinh thần mới tràn ngập thế giới: một khao khát hiểu biết và hợp tác quốc tế. Chính tinh thần này đã dẫn đến sự thành lập của Liên Hợp Quốc (LHQ) và IAESTE – các tổ chức hướng đến việc thúc đẩy những mục tiêu này. IAESTE được thành lập tại Đại học Imperial, Luân Đôn vào tháng 01/1948.

Quốc Gia Thành Viên

Ủy ban Địa phương

Tình nguyện viên

Sinh viên

Nhà tuyển dụng

Tổ chức học thuật

Nhiệm vụ và mục đích

– Là cầu nối giữa sinh viên với các NTD tiếp nhận sinh viên thực tập.

– Cung cấp cho các NTD những sinh viên chất lượng cao, được đào tạo chuyên nghiệp.

– Mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập nghề nghiệp tại các công ty, các trường đại học trên thế giới.

-Là cầu nối văn hóa giữa sinh viên thực tập và các tổ chức nhận sinh viên.

Sứ mệnh

– Thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và tin tưởng quốc tế giữa sinh viên, các tổ chức học thuật, nhà tuyển dụng và các cộng đồng rộng lớn hơn.

– Thực hiện chương trình trao đổi đào tạo thực tế chất lượng cao giữa các thành viên để tăng cường sự phát triển kỹ thuật và chuyên môn.

– Hoạt động không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, văn hoá, niềm tin tôn giáo hoặc chính trị, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, giới tính.