Văn phòng IAESTE Việt Nam kính mời các bạn sinh viên có quan tâm đến các cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài đến tham dự Hội thảo giới thiệu các cơ hội thực tập IAESTE năm 2017, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 14-16h, thứ 3, ngày 28/02/2017 (hôm nay)
  2. Địa điểm:

Hội trường tầng 5, nhà điều hành C1

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên

  1. Thành phần:

– Ban giám hiệu trường ĐH CNTT & TT TN

– Lãnh đạo các khoa, bộ môn tại trường ĐH CNTT & TT TN

– Sinh viên trường ĐH CNTT & TT TN và các trường khác

  1. Nội dung:
  • Giới thiệu về chương trình IAESTE và các cơ hội thực tập tại nước ngoài năm 2017
  • Hướng dẫn sinh viên cách làm hồ sơ ứng tuyển các cơ hội thực tập
  • Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về chương trình IAESTE và các cơ hội thực tập
  • Chia sẻ từ những cựu thực tập sinh đã tham gia chương trình IAESTE

Hẹn gặp các bạn tại hội thảo hôm nay nhé!

Let fly high with IAESTE Vietnam