ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Là sinh viên đại học và sau đại học của các trường đại học trên toàn quốc và có nguyện vọng tham gia IAESTE
 • Có năng lực ngoại ngữ/ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của tổ chức tiếp nhận
 • Có sự đồng ý của cơ sở dào tạo của sinh viên khi tham gia IAESTE
 • Không vi phạp pháp luật Việt Nam và quốc tế
THỦ TỤC THAM GIA
 • Sinh viên có nguyện vọng tham gia sẽ đăng ký với IAESTE Việt Nam tại Đại học Thái Nguyên.
 • IAESTE Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh cho những sinh viên phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng tiếp nhận.
 • IAESTE Việt Nam sẽ hỗ trợ sinh viên được tiếp nhận làm các thủ tục cần thiết để sinh viên đi thực tập.
LỆ PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

– Sinh viên được nhà tuyển dụng trả lương khi tham gia thực tập

– Sinh viên cần chi trả những chi phí sau:

 • Lệ phí phỏng vấn tiếng Anh: 300.000 VND
 • Chi phí Visa, vé máy bay, bảo hiểm, và thủ tục hồ sơ.

– Nếu sinh viên được tiếp nhận đi thực tập ở nước ngoài, theo quy định hiện hành, trước khi đi thực tập, sinh viên thuộc Đại Học Thái Nguyên phải trích lại 15% và sinh viên ngoài ĐHTN phải trích lại 17% tổng lương nhận được trong quá trình thực tập cho tổ chức IAESTE

THỜI GIAN THỰC TẬP

Từ 1 đến 18 tháng tùy theo tổ chức tiếp nhân.

HỒ SƠ SINH VIÊN CẦN CHUẨN BỊ
 • Đơn đăng kí tham gia chương trình (theo mẫu)
 • CV (bằng tiếng Anh theo chuẩn europass download tại địa chỉ
  https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)
 • Giấy xác nhận sinh viên
 • Thư giới thiệu về bản thân (Motivation letter)
 • Danh sách môn học
 • Bảng điểm tới thời điểm hiện tại (Academic record)
 • Các chứng chỉ tiếng Anh, tin học, hội thảo, giấy khen… (nếu có)(Certificates of personal
  achievements)
 • Thư giới thiệu của nhà trường, thầy cô giáo, nhà tuyển dụng (Recommendation letter)
 • Bản scan hộ chiếu (A copy of passport)
 • Bản scan ảnh 3×4 hoặc 5×6 cm

ĐĂNG KÝ VỚI IAESTE VIỆT NAM

Văn phòng Quốc gia IAESTE Việt Nam
Email: official@iaestevietnam.org
Tel: +84 2803 840 234 (ext:306) – +84 1672 697 319
Địa chỉ: Trung tâm Hợp tác Quốc tế – ĐHTN – Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên