Video Bạn La Quyên chia sẻ trải nghiệm thực tập tại Thái Lan (Livestream 05)

Mời các bạn xem Video bạn La Quyên – sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên, cựu thực tập sinh IAESTE Việt Nam tại Thái Lan năm 2016 đã giao lưu trực tuyển với các bạn quan tâm đến chương trình thực tập nước ngoài để chia sẻ về trải nghiệm thực tập tại Đại học...

Video Bạn Thu Hằng chia sẻ trải nghiệm thực tập tại Colombia (Livestream 03)

Mời các bạn xem Video bạn Thu Hằng – sinh viên Khoa Quốc Tế, cựu thực tập sinh IAESTE Việt Nam tại Anh (2014 & 2015), và tại Colombia (2016) đã giao lưu trực tuyển với các bạn quan tâm đến chương trình thực tập nước ngoài để chia sẻ về trải nghiệm thực tập tại Đại...

Video Bạn Hải Thanh chia sẻ trải nghiệm thực tập tại Ấn Độ (Livestream 01)

Mời các bạn xem Video bạn Hải Thanh - sinh viên Cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, thực tập sinh IAESTE Việt Nam tại Ấn Độ đã giao lưu trực tuyển với các bạn quan tâm đến chương trình thực tập nước ngoài để chia sẻ về trải nghiệm thực tập tại Đại học Karunya, Ấn...