QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP QUỐC TẾ

Updating….

ĐĂNG KÝ VỚI IAESTE VIỆT NAM

Văn phòng Quốc gia IAESTE Việt Nam
Email: official@iaestevietnam.org
Tel: +84 2803 840 234 (ext:306) – +84 1672 697 319
Địa chỉ: Trung tâm Hợp tác Quốc tế – ĐHTN – Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên