Hello guys. I’m Ravi. I am from India. Currently, I’m studying at JECRC University. My major is Mechanical Engineering. I just finished my internship in Vietnam. And I had great experience. My professor gave me a lot of knowledge on my project My feeling was that: “My dream has come true. It’s a real internship opportunity”. I love IAESTE Vietnam.

Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5
Guideline : Goo.gl/wihLJU
IAESTE details : goo.gl/Wxg3eG
Contacts :
Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong)
Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org;
iaestevietnam.org *
fb.com/iaestevietnam;
fb.com/groups/iaestevietnam
Iaeste#Work#Discover#Experience#
IAESTE

{ INCOMING – Experience Report 07 – Ravi Meena – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam}

Xin chào mọi người. Mình là Ravi. Mình đến từ Ấn Độ. Hiện tại , mình đang học trường Đại học JECRC. Chuyên ngành của mình là Kĩ sư cơ khí. Mình vừa kết thúc kì thực tập IAESTE tại Việt Nam. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Trong suốt thời gian thực tập, giáo viên hướng dẫn đã dạy mình rất nhiều kiến thức để mình có thể hoàn thành dự án. Mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng :” Giấc mơ của ,mình đã trở thành hiện thực, đó thật sự là 1 kì thực tập tuyệt vời”. Mình yêu IAESTE Việt Nam.

Hãy cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây :
Goo.gl/BNegd5
Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJU
Thông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eG
Liên lạc với chúng mình nhé:
Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong)
Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org;
iaestevietnam.org *
fb.com/iaestevietnam;
fb.com/groups/iaestevietnam
Iaeste#Work#Discover#Experience#
IAESTE

 

{ INCOMING – Experience Report 07 – Ravi Meena – Thai Nguyen University of Technology, Viet Nam}

{ INCOMING – Experience Report 07 – “My dream has come true. It’s a real internship opportunity" – Ravi Meena – Thai Nguyen University of Technology, Viet Nam}Hello guys. I’m Ravi. I am from India. Currently, I’m studying at JECRC University. My major is Mechanical Engineering. I just finished my internship in Vietnam. And I had great experience. My professor gave me a lot of knowledge on my project My feeling was that: “My dream has come true. It’s a real internship opportunity". I love IAESTE Vietnam.Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5Guideline : Goo.gl/wihLJUIAESTE details : goo.gl/Wxg3eGContacts : Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong)Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org *fb.com/iaestevietnam;fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTE{ INCOMING – Experience Report 07 – Ravi Meena – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam}Xin chào mọi người. Mình là Ravi. Mình đến từ Ấn Độ. Hiện tại , mình đang học trường Đại học JECRC. Chuyên ngành của mình là Kĩ sư cơ khí. Mình vừa kết thúc kì thực tập IAESTE tại Việt Nam. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Trong suốt thời gian thực tập, giáo viên hướng dẫn đã dạy mình rất nhiều kiến thức để mình có thể hoàn thành dự án. Mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng :” Giấc mơ của ,mình đã trở thành hiện thực, đó thật sự là 1 kì thực tập tuyệt vời”. Mình yêu IAESTE Việt Nam.Hãy cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây :Goo.gl/BNegd5Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJUThông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eGLiên lạc với chúng mình nhé:Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong)Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org * fb.com/iaestevietnam; fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTE

Posted by IAESTE VIETNAM on Thursday, January 11, 2018