IAESTE Việt Nam trân trọng chúc mừng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (TNUT) đã được IAESTE toàn cầu trao Giải thưởng: “THE LONG STANDING SUPPORT EMPLOYER RECOGNITION”, hạng mục IAESTE INTERNATIONAL EMPLOYER AWARDS.

Giải thưởng này là sự ghi nhận của IAESTE tại hơn 80 quốc gia thành viên dành cho TNUT – Nhà tuyển dụng tiêu biểu ở Việt Nam đã và đang hợp tác tích cực nhất với IAESTE trong những năm qua.

Cụ thể, TNUT đã có những đóng góp liên tục đối với việc thúc đẩy chương trình trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp IAESTE, thông qua việc cung cấp nhiều cơ hội thực tập chuyên môn cho các sinh viên quốc tế IAESTE; cũng như gửi sinh viên tại trường ra nước ngoài thực tập IAESTE.

Bên cạnh đó, TNUT cũng phối hợp chặt chẽ với IAESTE Việt Nam trong việc tổ chức các chương trình như: Hội thảo giới thiệu về chương trình IAESTE, chương trình Orientation Meeting cho sinh viên quốc tế,

Tại TNUT, chương trình IAESTE được quản lí bởi Trung tâm hợp tác Quốc tế – ITC. Đối với sinh viên quốc tế IAESTE, ITC tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển, hỗ trợ sinh viên quốc tế với các thủ tục xuất nhập cảnh, đưa đón, sắp xếp chỗ ở, kết nối sinh viên quốc tế với các khoa chuyên môn, phối hợp cùng IAESTE trong việc quản lí sinh viên, đảm bảo sinh viên quốc tế có những kỳ thực tập chuyên môn ý nghĩa và hiệu quả tại trường.

Đối với sinh viên tại TNUT, ITC cung cấp thông tin về chương trình IAESTE cũng như hỗ trợ sinh viên hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để ứng tuyển cho các cơ hội thực tập IAESTE trên toàn thế giới.

Về một số hoạt động của thực tập sinh quốc tế IAESTE tại TNUT: thực tập chuyên môn, làm các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia chương trình tiên tiến và các hoạt động ngoại khóa của TNUT (giúp các sinh viên luyện tập Tiếng Anh, giao lưu, trao đổi văn hóa).

****

Về TNUT: (http://tnut.edu.vn/)

TNUT – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển với nhiệm vụ đào tạo Đại học và sau đại học với nhiều lĩnh vực đang được chú trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới (Điện, Điện tử, Cơ khí, Kinh tế công nghiệp, Ô tô, Kỹ thuật, Xây dựng & Môi trường). Bên cạnh những chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Việt thì trường còn đào tạo 2 ngành theo chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh (Cơ khí & Điện).

TNUT đã từng bước khẳng định vị thế là một trường đại học công lập có uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao; là địa chỉ hợp tác và đầu tư tin cậy đối với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

****

Về Trung tâm hợp tác quốc tế (ITC) –TNUT (http://itc.tnut.edu.vn/)
Trung tâm hợp tác quốc tế (ITC) có nhiệm vụ tham mưu cho hiệu trưởng về công tác quản lý, triển khai, tổ chức và phát triển đào tạo mang yếu tố nước ngoài đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. Thông qua tình hình thực tế đồng thời phối hợp với các đơn vị trong, ngoài trường nghiên cứu và đề xuất với BGH về mục tiêu, định hướng phát triển, các loại hình đào tạo mang yếu tố nước ngoài nhằm phát triển các chương trình đào tạo hệ đại học và sau đại học tại trường Đại học kỹ thuật công nghiệp.

***
IAESTE Việt Nam hy vọng rằng trong năm 2018 và các năm tiếp theo, TNUT và IAESTE sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển chương trình trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp IAESTE, góp phần xây dựng môi trường giáo dục & đào tạo quốc tế tại TNUT nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

#IAESTE #Vietnam #TNUT
###IAESTE###Work###Discover###Experience###