” Tự nhiên nhớ cái nơi này ghê. Mọi thứ sẽ ồn ã hơn, mọi ng sẽ nói nhiều hơn to hơn. Nhìn thấy chỗ nào cũng có màu sắc. Quần áo lòe loẹt yêu đời. Nhạc mở quẩy từ tối đến 3h sáng.

Bà ở dorm thấy bọn mình là hỏi thăm và bắt ăn bánh ngọt. Ngọt không thích nhưng vẫn cố ăn.

Bạn bè không có nhiều nhưng cần là có một đống đến giúp.
Nhớ gần đến lúc bay rồi còn không biết chìa khóa phòng đâu. Thằng nọ phi cả xe máy vào khu vực cấm nam, tay cầm phăng phăng cái búa tính phá cửa cho mình.

Từ giờ đến 30 tuổi sẽ cố gắng quay lại Ấn thăm anh em 1 lần”

Vũ Thị Khánh Ly – Kế toán & Tài chính khóa 2 – Khoa Quốc Tế, Đại học Thái Nguyên – Cựu thực tập sinh Marketing du lịch tại ĐH JECRC, Ấn Độ”

****
Source : Fb Ly Khánh Vũ – https://www.facebook.com/lily.vu.583

#IAESTE #Work #Discover #Experience

#Ấn #Độ #Miền #ĐẤt #Hứa

# #Thị #Khánh #Ly #JECRC #Ấn #Độ