Xin chào mọi người. Mình là Tình. Là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa công nghệ sinh học. Hiện tại mình đang ở Ba Lan, thành phố Szczecin. Mình thực tập ở đây 3 tháng và hiện tại mình đã làm việc ở đây được 3 tuần. Công việc mới những sẽ có nhiều trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cho mình cũng như các bạn.Mình chúc cho các bạn sẽ apply thành công các cơ hội thực tập IAESTE ở bên nước ngoài và mình cũng cảm ơn IAESTE rất nhiều.
Các bạn cũng muốn đến Ba Lan chứ?

Hãy cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây nhé:
Goo.gl/BNegd5
Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJU
Thông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eG
#IAESTE #Work #Discover #Experience

************************

(IAESTE ALUMNI’s VOICE 12: Precious experience in Poland – Ms. Nguyen Thi Tinh – Hanoi University of Science and Technology)

Hi, everyone. My name is Tinh, a final year student at Hanoi University of Science and Technology. My major is Biotechnology Department. Currently, I am staying in Szczecin city, Poland and I have done my IAESTE internship here for about 3 weeks. I can get useful experience and accumulate knowledge in the new field. Hopefully, all IAESTE internships applicants will be successful to get a traineeship abroad. My big thanks to IAESTE Vietnam

Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5
Guideline: Goo.gl/wihLJU
IAESTE details : goo.gl/Wxg3eG
#IAESTE #Work #Discover #Experience

Trải nghiệm tuyệt vời tại Ba Lan – Ms. Nguyễn Thị Tình – Đại học Bách Khoa Hà Nội

(IAESTE ALUMNI's VOICE 12: Trải nghiệm tuyệt vời tại Ba Lan – Ms. Nguyễn Thị Tình – Đại học Bách Khoa Hà Nội)Xin chào mọi người. Mình là Tình. Là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa công nghệ sinh học. Hiện tại mình đang ở Ba Lan, thành phố Szczecin. Mình thực tập ở đây 3 tháng và hiện tại mình đã làm việc ở đây được 3 tuần. Công việc mới những sẽ có nhiều trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cho mình cũng như các bạn.Mình chúc cho các bạn sẽ apply thành công các cơ hội thực tập IAESTE ở bên nước ngoài và mình cũng cảm ơn IAESTE rất nhiều. Các bạn cũng muốn đến Ba Lan chứ?Hãy cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây nhé:Goo.gl/BNegd5Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJUThông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eG#IAESTE #Work #Discover #Experience************************(IAESTE ALUMNI's VOICE 12: Precious experience in Poland – Ms. Nguyen Thi Tinh – Hanoi University of Science and Technology)Hi, everyone. My name is Tinh, a final year student at Hanoi University of Science and Technology. My major is Biotechnology Department. Currently, I am staying in Szczecin city, Poland and I have done my IAESTE internship here for about 3 weeks. I can get useful experience and accumulate knowledge in the new field. Hopefully, all IAESTE internships applicants will be successful to get a traineeship abroad. My big thanks to IAESTE VietnamUpdate internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5Guideline: Goo.gl/wihLJUIAESTE details : goo.gl/Wxg3eG#IAESTE #Work #Discover #Experience

Posted by IAESTE VIETNAM on Friday, December 29, 2017