Đọc thêm về chia sẻ của bạn Nguyệt Ánh : goo.gl/rZAVHa

“Từ Thái Lan, mình xin gửi lời chào thân thương nhất đến các bạn. Mình tên là Ánh. Hiện tại mình đang dạy Tiếng Anh tại trường Đại học Kasetsart, Sakon Nakhon Campus ở Thái Lan. Mình đang có một thời gian rất tuyệt vời ở đây. Mình cảm ơn IAESTE Việt Nam nhiều lắm!”

***
Các bạn cũng muốn được như bạn Ánh chứ? Hãy cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây nhé:

Goo.gl/BNegd5

Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJU

Thông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eG

#IAESTE #Work #Discover #Experience

************

(IAESTE ALUMNI’s VOICE 11: ” Thailand – My 23!- By Ms. Nguyet Anh – School of Languages, Thai Nguyen University”

Reading more about her sharing : goo.gl/rZAVHa

“Hello from Thai land. My name is Anh. I’m from Vietnam. Currently, I’m teaching English at Kasetsart University, Sakon Nakhon Campus in Thailand. And I really enjoy working here. Thanks to IAESTE Vietnam!”

Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5

Guideline: Goo.gl/wihLJU

IAESTE details : goo.gl/Wxg3eG

#IAESTE #Work #Discover #Experience

 

 

 

"Thái Lan- nơi lưu giữ kỉ niệm của tuổi 23-Nguyễn Nguyệt Ánh – Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên

(IAESTE ALUMNI's VOICE 11 : "Thái Lan- Tuổi 23 của tôi! – Nguyễn Nguyệt Ánh – Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên"Link đầy đủ của bài viết : goo.gl/rZAVHa"Từ Thái Lan, mình xin gửi lời chào thân thương nhất đến các bạn. Mình tên là Ánh. Hiện tại mình đang dạy Tiếng Anh tại trường Đại học Kasetsart, Sakon Nakhon Campus ở Thái Lan. Mình đang có một thời gian rất tuyệt vời ở đây. Mình cảm ơn IAESTE Việt Nam nhiều lắm!"***Các bạn cũng muốn được như bạn Ánh chứ? Hãy cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây nhé: Goo.gl/BNegd5Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJUThông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eG#IAESTE #Work #Discover #Experience ************(IAESTE ALUMNI's VOICE 11: " Thailand – My 23!- By Ms. Nguyet Anh – School of Languages, Thai Nguyen University"Read full article here : goo.gl/rZAVHa"Hello from Thai land. My name is Anh. I’m from Vietnam. Currently, I’m teaching English at Kasetsart University, Sakon Nakhon Campus in Thailand. And I really enjoy working here. Thanks to IAESTE Vietnam!"Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5Guideline: Goo.gl/wihLJUIAESTE details : goo.gl/Wxg3eG#IAESTE #Work #Discover #Experience

Posted by IAESTE VIETNAM on Tuesday, December 26, 2017