Xin chào các bạn. Mình là Minh Phượng đến từ Đại học Ngoại Thương học Khoa kinh tế đối ngoại. Hiện tại mình đang ở Vienna, Áo thực tập theo chương trình của IAESTE và công việc của mình là làm ở một công ty công nghệ. Mình ở Vienna đã được 3 tuần rưỡi rồi, nhưng cái hành trình của mình và IAESTE đã từ khoảng đầu tháng 2 năm nay. Trong suốt quá trình ấy, mình có 2 trở ngại lớn nhất.

1. Mình đã hơi liều lĩnh khi mà mình học ngành Kinh tế mà công ty của mình lại làm về công nghệ thì những điều mình đang được học hàng ngày đều rất mới lạ với mình mà mình chưa từng trải qua

2. Vì mình chọn đi 1 đất nước hơi xa và đi 1 khoảng thời gian hơi lâu đó là 1 năm. Cho nên có rất nhiều thủ tục hành chính và các giấy tờ khác và mình không thể chấp nhận được. Nhưng cuối cùng mình đã vượt qua tất cả và hiện tại mình đang đứng ở trước của kí túc xá của mình, ở trước 1 nhà thờ của quận 20, thành phố Vienna. Thì mình cũng k biết nhắn nhủ gì với các bạn apply năm nay. Nhưng mình nghĩ là “Hãy thử một lần nếu như các bạn thực sự muốn”

(English version)

Hello, everyone. I’m Minh Phuong- a student of Economics and International Business at Hanoi Foreign Trade University. Currently, I’m doing my IAESTE internship at a Technology Company in Vienna, Austria. I have been staying in Vienna for about 3.5 weeks but my IAESTE journey started at the beginning of February this year. During this period, I had 2 main obstacles:

1. I took a risk when applying for the internship of technology while I was a student of Economy Field. Everything I have learnt may be so different, compared to the jobs I have never experienced before.

2. I chose to be an intern at a country which is quite far from Vietnam for a long period of 1 year. I had to cope with many difficulties related to administrative procedures or other documents before the internship. However, I finally overcame all challenges and now I’m standing in the front of my dormitory, which is in front of a church in District 20. I don’ know what to say with applicants applying for IAESTE internships next year. But I think “Let’s give it a try if you really want it!”

By Nguyen Thi Minh Phuong – Student at Ha Noi Foreign Trade University

IAESTE Vietnam Alumni at Vienna, Austria.

Minh Phượng – Đại học Ngoại thương

(IAESTE ALUMNI's VOICE 09 – MINH PHƯỢNG, ĐH NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI – ÁO – "Hãy thử một lần nếu như các bạn thực sự muốn" ){ IAESTE ALUMNI's VOICE 09 – MINH PHƯỢNG, FTU – AUSTRIA – "Let’s give it a try if you really want it!” }Xin chào các bạn. Mình là Minh Phượng đến từ Đại học Ngoại Thương học Khoa kinh tế đối ngoại. Hiện tại mình đang ở Vienna, Áo thực tập theo chương trình của IAESTE và công việc của mình là làm ở một công ty công nghệ. Mình ở Vienna đã được 3 tuần rưỡi rồi, nhưng hành trình của mình và IAESTE đã từ khoảng đầu tháng 2 năm nay. Trong suốt quá trình ấy, mình có 2 trở ngại lớn nhất.1. Mình đã hơi liều lĩnh khi mà mình học ngành Kinh tế mà công ty của mình lại làm về công nghệ. Những điều mình đang được học hàng ngày đều rất mới lạ với những gì mình chưa từng trải qua.2. Vì mình chọn đi 1 đất nước hơi xa và đi 1 khoảng thời gian hơi lâu đó là 1 năm. Cho nên có rất nhiều thủ tục hành chính và các giấy tờ khác. Nhưng cuối cùng mình đã vượt qua tất cả và hiện tại mình đang đứng ở trước của kí túc xá của mình, ở trước 1 nhà thờ của quận 20, thành phố Vienna. Thì mình cũng k biết nhắn nhủ gì với các bạn apply năm nay. Nhưng mình nghĩ là "Hãy thử một lần nếu như các bạn thực sự muốn"Cập nhập các cơ hội thực tập IAESTE tại đây : Goo.gl/BNegd5Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJUThông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eGLiên lạc với chúng mình nhé:Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong) Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org * fb.com/iaestevietnam; fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTE(English version)Hello, everyone. I’m Minh Phuong- a student of Economics and International Business at Hanoi Foreign Trade University. Currently, I’m doing my IAESTE internship at a Technology Company in Vienna, Austria. I have been staying in Vienna for about 3.5 weeks but my IAESTE journey started at the beginning of February this year. During this period, I had 2 main obstacles:1. I took a risk when applying for the internship of technology while I was a student of Economy Field. Everything I have learnt may be so different, compared to the jobs I have never experienced before.2. I chose to be an intern at a country which is quite far from Vietnam for a long period of 1 year. I had to cope with many difficulties related to administrative procedures or other documents before the internship. However, I finally overcame all challenges and now I’m standing in the front of my dormitory, which is in front of a church in District 20. I don’ know what to say with applicants applying for IAESTE internships next year. But I think “Let’s give it a try if you really want it!” Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5Update internship opportunities here: Goo.gl/BNegd5 Guideline : Goo.gl/wihLJUIAESTE details : goo.gl/Wxg3eGContacts : Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong) Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org * fb.com/iaestevietnam; fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTE#IAESTE#Work#Discover#Experience#

Posted by IAESTE VIETNAM on Thursday, November 30, 2017