Hello, my name’s Hoa. I am a final year student at the International School – Thai Nguyen University. I did an internship in India for 2 months by IAESTE Organisation. During my internship, I did a project on Tourism Promotion.

Xin chào, mình là Hoa. Mình là sinh viên năm cuối tại Khoa Quốc Tế – Đại học Thái Nguyên. Mình đã thực tập tại Ấn Độ trong 2 tháng qua tổ chức IAESTE. Trong kì thực tập, mình đã làm một dự án về Đẩy mạnh Du lịch.

If I have 1 word to say about IAESTE internship, it would be meaningful because I get valuable knowledge as well as working experience. Also, it was a happy and great time for me since I had a chance to meet and make friends from different countries, discover new places and experience life in a new country that I have never been to.

Nếu cho mình dùng 1 từ để nói về kì thực tập IAESTE, mình sẽ dùng từ “Meaningful – Ý nghĩa” vì mình đã tích lũy được những kiến thức cũng như các kinh nghiệm làm việc giá trị. Thời gian thực tập cũng rất vui và tuyệt vời vì mình đã có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những người bạn đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, thăm thú những địa danh mới và trải nghiệm một cuộc sống mới tại một đất nước mà mình chưa bao giờ đặt chân đến.

So what I would love to say to you is
“Don’t just listen to what I say, go and experience it yourself!”

Vì thế, điều mà mình muốn nói với các bạn là:
“Đừng chỉ nghe những gì mình nói, hãy đi và tự trải nghiệm”

By Ms.Hoa Nguyen

Student  of Accounting & Finance at International School – Thai Nguyen university

IAESTE Vietnam Alumni in India.

IAESTE ALUMNI's VOICE 08 – HOA NGUYEN – INDIA

IAESTE ALUMNI's VOICE 08 – HOA NGUYEN – INDIA – "Don't just listen to what i say, go and experience it yourself!"(IAESTE ALUMNI's VOICE 08 – NGUYỄN HOA – ẤN ĐỘ – "Đừng chỉ nghe mình nói, hãy đi và tự trải nghiệm")Hello, my name's Hoa. I am a final year student at the International School – Thai Nguyen University. I did an internship in india for 2 months by IAESTE Organisation. During my internship, I did a project on Tourism Promotion. Xin chào, mình là Hoa. Mình là sinh viên năm cuối tại Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên. Mình đã thực tập tại Ấn Độ trong 2 tháng qua tổ chức IAESTE. Trong kì thực tập, mình đã làm một dự án về Đẩy mạnh Du lịch.If I have 1 word to say about IAESTE internship, it would be meaningful because I get valuable knowledge as well as working experience. Also it was a happy and great time for me since I had chance to meet and make friends from different countries, discover new places and experience life in a new country that I have never been to.Nếu cho mình dùng 1 từ để nói về kì thực tập IAESTE, mình sẽ dùng từ "Meaningful – Ý nghĩa" vì mình đã tích lũy được những kiến thức cũng như các kinh nghiệm làm việc giá trị. Thời gian thực tập cũng rất vui và tuyệt vời vì mình đã có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những người bạn đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, thăm thú những địa danh mới và trải nghiệm một cuộc sống mới tại một đất nước mà mình chưa bao giờ đặt chân đến.So what i would love to say to you is "Don't j ust listen to what i say, go and experience it yourself!"Vì thế, điều mà mình muốn nói với các bạn là:"Đừng chỉ nghe những gì mình nói, hãy đi và tự trải nghiệm"From: https://www.facebook.com/nguyenhoa06***Update IAESTE internship opportunities 24/24: goo.gl/BNegd5Các cơ hội thực tập IAESTE được cập nhật 24/24 tại đây: goo.gl/BNegd5Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJUThông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eGLiên lạc với chúng mình nhé:Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong) Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org * fb.com/iaestevietnam; fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTEGuideline : Goo.gl/wihLJUIAESTE details : goo.gl/Wxg3eGContacts : Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong) Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org; iaestevietnam.org * fb.com/iaestevietnam; fb.com/groups/iaestevietnamIaeste#Work#Discover#Experience#IAESTE

Posted by IAESTE VIETNAM on Monday, November 20, 2017