IAESTE TRIP 01: MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM Ở XỨ TRÀ CỦA CÁC THỰC TẬP SINH QUỐC TẾ IAESTE

Để mang đến cho các bạn thực tập sinh quốc tế IAESTE cơ hội khám phá và trải nghiệm văn hóa bên cạnh việc thực tập nghề nghiệp tại Việt Nam đúng như ba tiêu chí của IAESTE: "WORK. DISCOVER. EXPERIENCE", thứ bảy vừa rồi (08/07/2017), IAESTE Việt Nam đã đưa các bạn thực...