THÔNG BÁO: PHỎNG VẤN ONLINE SINH VIÊN ỨNG TUYỂN CÁC CƠ HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 – ĐỢT II – 18-19/03/2017

THÔNG BÁO: PHỎNG VẤN ONLINE SINH VIÊN ỨNG TUYỂN CÁC CƠ HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 – ĐỢT II – 18-19/03/2017

Văn phòng IAESTE Việt Nam thông báo về việc PV các SV ứng tuyển các cơ hội thực tập IAESTE 2017 – Đợt II, thứ 7 & chủ nhật, ngày 18-19/03/2017 như sau: I. Nội dung PV Kiểm tra năng lực Tiếng Anh PV chuyên môn và mức độ phù hợp với các cơ hội thực tập ứng tuyển...
THÔNG BÁO: HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC CƠ HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 TẠI ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO: HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC CƠ HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 TẠI ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Văn phòng IAESTE Việt Nam kính mời các bạn sinh viên có quan tâm đến các cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài đến tham dự Hội thảo giới thiệu các cơ hội thực tập IAESTE năm 2017, cụ thể như sau: Thời gian: 15-17h, thứ 4, ngày 08/03/2017 (hôm nay) Địa điểm: Hội...
THÔNG  BÁO: HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC CƠ  HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO: HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC CƠ HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

Văn phòng IAESTE Việt Nam kính mời các bạn sinh viên có quan tâm đến các cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài đến tham dự Hội thảo giới thiệu các cơ hội thực tập IAESTE năm 2017, cụ thể như sau: Thời gian: 14-16h, thứ 3, ngày 28/02/2017 (hôm nay) Địa điểm: Hội...
THÔNG BÁO: PHỎNG VẤN SINH VIÊN ỨNG TUYỂN CÁC CƠ HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 – ĐỢT I – 04/03/2017

THÔNG BÁO: PHỎNG VẤN SINH VIÊN ỨNG TUYỂN CÁC CƠ HỘI THỰC TẬP IAESTE 2017 – ĐỢT I – 04/03/2017

Văn phòng IAESTE Việt Nam thông báo về việc PV các SV ứng tuyển các cơ hội thực tập IAESTE 2017 – Đợt 1, thứ 7, ngày 04/03/2017 như sau: I. Nội dung PV Kiểm tra năng lực Tiếng Anh PV chuyên môn và mức độ phù hợp với các cơ hội thực tập ứng tuyển II. Đăng kí PV...