IAESTE: “OPEN, GO, UNEXPECTED!!!” (Ms. Lê Việt Hà, ĐH Kinh tế Quốc Dân, Cựu thực tập sinh IAESTE tại Ba Lan)

Link update các cơ hội thực tập 24/24: Goo.gl/BNegd5

Các ngành hiện có: Biochemistry; Biological & Biomedical, Computer, IT, Electrical/ Electronics, Architectural/Civil Engineering/Structural/Construction/ Mechanical/ Metallurgical/ Manufacturing/Mechanical Design

Link hướng dẫn làm hồ sơ: Goo.gl/wihLJU

Thông tin chi tiết về IAESTE: goo.gl/Wxg3eG

Liên lạc với chúng mình nhé:

Tel: +84 2083840234 (Ext: 306); +841672697319 (Ms. Huong)
Email: iaestevietnam@gmail.com/ official@iaestevietnam.org;
Website: iaestevietnam.org
Facebook: fb.com/iaestevietnamfb.com/groups/iaestevietnam